Denise De Boever
Blindelings Vertrouwen
logo+contact
0495/18 89 63 - 09/386 94 30 - Oostmeerdreef 1 Deinze

Hoofdmenu

Petitie!

Ik kom op voor de rechten van personen met een handicap

We zijn met 1 000 000 Europese burgers die onze handtekening plaatsen om het verschil te maken...

OMDAT IK BESEF DAT …
… Europa meer dan 50 miljoen personen met een handicap telt
… personen met een handicap alle dagen het slachtoffer zijn van
discriminatie en vooroordelen op alle gebieden van hun leven
… personen met een handicap geen gelijke toegang hebben tot
onderwijs, de hoogste werkloosheidscijfers hebben en het doorgaans
moeten stellen met een duidelijk lager inkomen
… personen met een handicap zich niet vrij kunnen verplaatsen,
naar het werk gaan, naar een restaurant, naar een theater, naar een
bioscoop, naar een bibliotheek, niet kunnen gaan winkelen, hun
vrienden niet kunnen ontmoeten of gelijk welke andere dagelijkse
activiteit niet kunnen uitoefenen wegens ontoegankelijke openbare
vervoermiddelen, voetpaden of gebouwen
… vrij verkeer voor personen met een handicap in de Europese
Unie slechts een ideaal is wegens wettelijke hinderpalen waardoor ze
hun woonland niet kunnen verlaten
… meer dan 200.000 personen met een handicap in Europa
gedwongen zijn in een gesloten instelling te verblijven, waar de
meest fundamentele rechten hun worden ontzegd

… EN IK GELOOF IN
... een Europese Unie die streeft naar rechten voor al haar burgers en
die deze rechten beschermt, zonder onderscheid:
... het recht op gelijke toegang tot onderwijs
... het recht op gelijke behandeling op de werkplaats
... het recht op gelijke erkenning en gelijke bescherming
tegenover de wet
... het recht op sociale bescherming, geneeskundige verzorging
en langdurige zorgvoorzieningen
... het recht op zelfstandig leven in de maatschappij
... het recht op toegang tot het openbaar vervoer, openbare
gebouwen en andere architecturale infrastructuren
... het recht op toegang tot informatie- en
communicatietechnologieën en -voorzieningen
... het recht op toegang tot producten voor dagelijks gebruik

VANDAAG KOM IK OP !
Voor een Europese Unie waarin de rechten van personen met een handicap worden beschermd door
middel van een doeltreffende wetgeving, alle vormen van discriminatie worden bestreden en de volledige
integratie van meer dan 50 miljoen burgers met een handicap in de Europese samenleving wordt gegarandeerd.

Klik hier om de petitie te kunnen tekenen. Het is volledig gratis en duurt slechts enkele seconden.

 

Foto Verzorgingsproducten

Foto onderhoudsproducten

Foto Reinigingsproducten

Foto van borstels

Foto papier en allerlei

Foto Denise met hond


logo © 2006 Denise De Boever
info@denisedeboever.be
0495/18 89 63 - 09/386 94 30
Oostmeerdreef 1 9800 Deinze
BTW BE 583 933 565
REK : 751-0034874-91
H.R.G 179 878